string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Walne zgromadzenie

Orion Investment Facebooku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 stycznia 2020 roku

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 22 stycznia 2020 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2019 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2019 05 23

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2019 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 czerwca 2018 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2018 05 25

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 21 czerwca 2018 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 grudnia 2017 roku

Orion - NWZA ogłoszenie 2017 11 16

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14 grudnia 2017 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 czerwca 2017 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2017 05 25

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 20 czerwca 2017 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 16 czerwca 2016 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2016 05 20

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 16 czerwca 2016 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 października 2015 roku

Orion - NWZA ogłoszenie 2015 09 08

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 5 października 2015 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 1 czerwca 2015 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2015 05 06

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 1 czerwca 2015 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 czerwca 2014 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2014 05 29

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 czerwca 2013 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2013 05 29

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25 czerwca 2013 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19 luty 2013 roku

Orion - NWZA ogłoszenie 2013 01 21

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad NWZA Spółki Orion Investment Spółka Akcyjna które odbędzie się dnia 19 lutego 2013 roku

Projekty uchwał dotyczące żądania akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orion Investment Spółka Akcyjna które odbędzie się dnia 19 lutego 2013 roku

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 luty 2013 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 maja 2012 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2012 04 25

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 maja 2012 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 3 sierpnia 2011 roku

Orion - NWZA ogłoszenie 2011 07 08

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 3 sierpnia 2011 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 czerwca 2011 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2011 05 27

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2011 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 15 czerwca 2010 roku

Orion - ZWZA ogłoszenie 2010 05 20

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15 czerwca 2010 roku

 

liczba odwiedzin: 171425