Akcjonariat

Orion Investment Facebooku
Lp. Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
1 Tadeusz Marszalik 6 632 509 61,3 6 632 509 61,3
2 Waldemar Gębuś 2 122 108 19,6 2 122 108 19,6
3 Piotr Marszalik 845 803 7,8 845 803 7,8
4 Jacek Marszalik 574 929 5,3 574 929 5,3
5 Pozostali 647 711 6,0 647 711 6,0
   Razem 10 823 120 100,0 10 823 120 100,0

 

Orion Investment Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków
NIP
644-33-67-754
REGON
240787244
KRS
0000296656
Kapitał zakładowy
10 823 120 PLN
Kontakt telefoniczny
tel. 12 357 77 78
Kontakt e-mailowy
biuro@orioninvestment.pl

Grupa Kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej ORION INVESTMENT S.A. wchodzą następujące podmioty:

 • ORION INVESTMENT S.A. - jednostka dominująca,
 • Inf Orion Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - jednostka zależna,
 • Inf Orion Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,
 • Inf Orion Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIS S.K.A. - jednostka zależna,
 • Orion Ogrody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,
 • Orion Zacisze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,
 • Orion Ogrody 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,
 • Orion Lipowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,
 • Orion Ogrody 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna,

Zarząd Orion Investment S.A.

 • Tadeusz Marszalik - Prezes Zarządu

  • Współzałożyciel i długoletni prezes giełdowej spółki Tras S.A. zajmującej się produkcją stolarki okiennej.
  • W ramach swojej działalności w Tras S.A. prowadził projekty budowy obiektów biurowo – produkcyjnych w Skawinie, ul. Krakowska 48 (4100 m2) oraz w specjalnej strefie ekonomicznej w Tychach (12 000 m2). Projekty te spółka realizowała jako inwestor oraz generalny wykonawca.
  • Od roku 2004 prezes i współwłaściciel firmy inwestycyjnej Sajt Development Sp. z o.o., która z sukcesem zajmowała się handlem nieruchomościami, ich modernizacjami oraz sprzedażą. Do zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć modernizację, a następnie sprzedaż hal wystawienniczych w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 124 (30 000 m2), gdzie obecnie mieszczą się hale targowe Expo Silesja oraz modernizację i sprzedaż obiektu biurowo – produkcyjnego (1000 m2) w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 132.
  • Od 2008 roku prezes i akcjonariusz Spółki Orion Investment S.A.
 • Marcin Gręda - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Prawo Gospodarcze i Handlowe - Studia Podyplomowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: Zarządzanie Finansami – Magister inżynier
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów: biegły rewident - wpis na listę pod numerem 11861
 • Institute for International Research: Certyfikowany Project Finance Manager w obszarze deweloperskim
 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 711/2003

 

Doświadczenie zawodowe:

 • księgowy – spójka jawna, hurtownia materiałów poligraficznych i reklamowych
 • główny księgowy - sp. z o.o., hurtownia materiałów poligraficznych
 • główny księgowy spółki z 100% udziałem kapitału zagranicznego
 • główny księgowy grupy kapitałowej o przychodach ~ 900 mln zł o profilu produkcyjno-usługowo-handlowym
 • dyrektof finansowy Grupy Kapitałowej Orion Investment SA

Rada Nadzorcza Orion Investment S.A.

 • dr Waldemar Gębuś - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Wykształcenie:

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Finanse i Bankowość (1997)
  • Doktor nauk ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów (2003)
  • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – kierunek Psychologia Biznesu (2005)
  • Doradca inwestycyjny (licencja nr 13)
  • Makler papierów wartościowych (licencja nr 488)

  Doświadczenie zawodowe:

  • 1994 – 1996 Dom Maklerski Mangus SA w Krakowie – makler, następnie kierownik działu analiz
  • 1996 – 1997 Raiffeisen Capital & Investment Polska SA w Warszawie – doradca inwestycyjny w zespole zarządzania aktywami
  • 1997 – 1999 PDM Poineer SA w Warszawie – dyrektor zespołu zarządzania portfelami
  • 1999 – 2007 Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM SA w Warszawie – dyrektor departamentu zarządzania aktywami, następnie doradca Prezesa Zarządu
  • 2007 – 2008 Val Invest – działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i inwestycji venture capita
 • Jacek Marszalik - członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie:

  • Technikum Łączności nr 14 w zawodzie Technik Elektronik
  • Aktualnie studiuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Socjologia

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2005 roku współwłaściciel firmy inwestycyjnej Sajt Development Sp. z o.o., która z sukcesem zajmowała się handlem nieruchomościami, ich modernizacjami oraz sprzedażą. Do zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć modernizację, a następnie sprzedaż hal wystawienniczych w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 124 (30 000 m2), gdzie obecnie mieszczą się hale targowe Expo Silesja oraz modernizację i sprzedaż obiektu biurowo – produkcyjnego (1000 m2) w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 132.
  • Od 2008 roku członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki Orion Investment S.A.
 • Sławomir Jarosz - członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie:

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  • Ukończone studia MBA przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od czerwca 2004 r. Wiceprezes Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.
  • Od maja 2005 r. wspólnik DUDEK JAROSZ PUKOWIEC Spółka Jawna
  • Od maja 2009 r. do października 2010 Wiceprezes Zarządu ABS Investment Sp. z o.o.

  Członek Rad Nadzorczych:

  • Liberty Group S.A. Warszawa
  • Unima 2000 S.A. Kraków
  • i innych

 

 • Piotr Marszalik - członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie:

  • Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Magister inżynier


  Doświadczenie zawodowe:

 • Silma Tools sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • Sajt Development sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

 • Orion Investment S.A.

 • INF Orion Inwestycje sp. z o.o. • Andrzej Kurowski - członek Rady Nadzorczej

Kwalifikacje:

Syndyk – wpis na listę pod numerem 428

Biegły rewident – wpis na listę pod numerem 9813

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 1993 – 1997 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – kontrola
 • 1997 –1999 A&E Consult Spółka z o.o. w Warszawie – audyt, analizy
 • 1999 – 2003 Telefony Brzeskie S.A./ Telenet Sp. z o.o. w Mielcu – budżet, rachunkowość
 • 2004 – nadal Lexus Audit Spółka z o.o. w Krakowie – audyt, analizy, podatki
 • 2011 – nadal Sanacja Spółka z o.o. w Krakowie – upadłości, nadzory sądowe
liczba odwiedzin: 178711