Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

10.07.2014: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 09.07.2014 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

 

Treść zawiadomienia:

 

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

 

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

 

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

 

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 08.07.2014 r., Bielsko-Biała

 

6) opis transakcji:

 

Data transakcji: 17.04.2014,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 20, średnia cena: 30,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 17.04.2014,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 60, średnia cena: 32,22 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 22.04.2014,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,

wolumen: 300, średnia cena: 30,19 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.04.2014,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 35, średnia cena: 30,50 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 29.04.2014,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,

wolumen: 50, średnia cena: 32,10 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 30.04.2014,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,

wolumen: 50, średnia cena: 32,92 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 28.05.2014,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,

wolumen: 100, średnia cena: 36,11 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 04.07.2014,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 1375, średnia cena: 39,10 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

7) inne uwagi

 

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna:

 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044