string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

26.06.2014: Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu na nową kadencję

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 17/06/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku powołano członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach:

  1. Waldemar Gębuś,
  2. Jacek Marszalik,
  3. Sławomir Jarosz,
  4. Piotr Marszalik,
  5. Tomasz Kozieł.


Jednocześnie Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2014 roku powołano Zarząd Orion Investment S.A. na nową kadencję w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Tadeusz Marszalik.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Wracaj
liczba odwiedzin: 173161