string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

16.06.2014: Raport miesięczny - maj 2014

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc maj 2014 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu maju 2014 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

Prowadzone są już końcowe prace budowlane na inwestycji spółki zależnej od Emitenta „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy”. Kontynuowana jest również sprzedaż na przedmiotowej inwestycji deweloperskiej.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu maju 2014 roku:

8/2014 – ‘Raport miesięczny – kwiecień 2014’

9/2014 – ‘Raport okresowy za I kwartał 2014’

10/2014 – ‘ORION INVESTMENT SA - zwołanie ZWZA na 25.06.2014

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Dnia 25 czerwca 2014 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o czym Spółka informowała w raporcie nr 10/2014.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628