string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

30.01.2014: Harmonogram raportów w 2014 roku

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14.02.2014 roku;

- raport okresowy roczny za 2013 r. - 10.04.2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15.05.2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14.08.2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14.11.2014 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect’.

Wracaj
liczba odwiedzin: 171336