string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.01.2014: Raport miesięczny - grudzień 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc grudzień 2013 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu grudniu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W inwestycji spółki zależnej od Emitenta „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy” prowadzona jest sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych. Kontynuowane są również roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu grudniu 2013 roku:

34/2013 – ‘Raport miesięczny za listopad 2013’

22/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173764