Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.01.2014: Raport miesięczny - grudzień 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc grudzień 2013 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu grudniu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W inwestycji spółki zależnej od Emitenta „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy” prowadzona jest sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych. Kontynuowane są również roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu grudniu 2013 roku:

34/2013 – ‘Raport miesięczny za listopad 2013’

22/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711