string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

09.10.2013: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 09.10.2013 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

 

Treść zawiadomienia:

 

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

 

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

 

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

 

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 08.10.2013 r., Bielsko-Biała

 

6) opis transakcji:

 

Data transakcji: 29.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 38, średnia cena: 20,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 22.08.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 50, średnia cena: 21,44 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 11.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 65, średnia cena: 19,22 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 11.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 75, średnia cena: 19,10 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 50, średnia cena: 22,70 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 30, średnia cena: 22,70 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 20.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 25, średnia cena: 25,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 26.09.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 72, średnia cena: 26,94 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 02.10.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 2550, średnia cena: 39,40 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: transakcja pakietowa,

 

7) inne uwagi

 

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna:

 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338