string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

29.08.2013: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29.08.2013 r. od Pana Tadeusza Marszalik – Prezesa Zarządu, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

 Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Tadeusz Marszalik

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe  na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 28.08.2013 r., Kraków

6) opis transakcji:

 

Data transakcji: 11.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 92, średnia cena: 16,42 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 11.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 88, średnia cena: 17,20 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 11.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 2, średnia cena: 19,70 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 75, średnia cena: 20,01 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 70, średnia cena: 21,48 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,

wolumen: 70, średnia cena: 21,60 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,

wolumen: 15, średnia cena: 24,01 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 26.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,

wolumen: 90, średnia cena: 21,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 29.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,

wolumen: 99, średnia cena: 20,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 30.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,

wolumen: 1, średnia cena: 19,00 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 27.08.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 460, średnia cena: 19,70 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 27.08.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 30, średnia cena: 19,80 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna:

 Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171336