string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.08.2013: Raport miesięczny - lipiec 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc lipiec 2013 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu lipcu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W lipcu 2013 roku został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi Krzysztofa Sztwiertni i Elżbiety Oruby-Sztwiertni na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. WI.I.BS.7119-7-194-10 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Przedmiotowy wyrok uchylił zaskarżoną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji położonej w Zabierzowie a prowadzonej przez Orion Investment SA. Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 25/2013.

W lipcu 2013 roku prowadzone były dalsze prace budowlane na inwestycji spółki zależnej od Emitenta „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy”. Prowadzona jest również dalsza sprzedaż mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lipcu 2013:

25/2013 – ‘ORION INVESTMENT SA - wyrok WSA’

26/2013 – ‘Raport miesięczny – czerwiec 2013’

18/2013 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740