string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.07.2013: Raport miesięczny - czerwiec 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc czerwiec 2013 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu czerwcu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W dniu 25 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powzięło między innymi uchwałę o wypłacie dywidendy.

W czerwcu 2013 roku prowadzone były dalsze prace budowlane związane z rozpoczętą przez spółkę zależną od Emitenta inwestycji „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy”. Prowadzona jest również sprzedaż mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu czerwcu 2013:

22/2013 – ‘Raport miesięczny – maj 2013’

23/2013 – ‘Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 25.06.2013

24/2013 – ‘Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2013’

17/2013 ESPI – ‘Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2013 roku’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152