Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

11.07.2013: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11.07.2013 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 10.07.2013 r., Bielsko-Biała

6) opis transakcji:

Data transakcji: 18.06.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 103, średnia cena: 21,30 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  

Data transakcji: 27.06.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 75, średnia cena: 20,54 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – podmiot powiązany,

wolumen: 17500, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowy cywilnoprawne,

   

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 5000, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna,

  

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 7500, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 166031