string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

11.07.2013: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11.07.2013 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 10.07.2013 r., Bielsko-Biała

6) opis transakcji:

Data transakcji: 18.06.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 103, średnia cena: 21,30 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  

Data transakcji: 27.06.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 75, średnia cena: 20,54 PLN,

miejsce transakcji: Rynek New Connect,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – podmiot powiązany,

wolumen: 17500, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowy cywilnoprawne,

   

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,

wolumen: 5000, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna,

  

Data transakcji: 05.07.2013,

kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,

wolumen: 7500, średnia cena: 10,50 PLN,

miejsce transakcji: poza rynkiem New Connect,

tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740