string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

09.07.2013: ORION INVESTMENT SA – wyrok WSA

Zarząd Orion Investment S.A. niniejszym informuje, że otrzymał informację o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyroku w sprawie ze skargi Krzysztofa Sztwiertni i Elżbiety Oruby-Sztwiertni na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. nr WI.I.BS.7119-7-194-10 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Przedmiotowy wyrok uchylił zaskarżoną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji położonej w Zabierzowie a prowadzonej przez Orion Investment SA. Emitentowi przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej na wydany wyrok.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 173760