string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.06.2013: Raport miesięczny za maj 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc maj 2013 roku:

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu maju 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W maju 2013 roku prowadzone były dalsze prace budowlane związane z rozpoczętą przez spółkę zależną od Emitenta inwestycji „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy”. Kontynuowana również była sprzedaż mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu maju 2013:

17/2013 – ‘Raport miesięczny – kwiecień 2013’

18/2013 – ‘ORION INVESTMENT SA Raport roczny za rok 2012’

19/2013 – ‘ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za I kwartał 2013 roku’

20/2013 – ‘ORION INVESTMENT SA Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 roku’

4/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji spółki.’

5/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji emitenta przez prezesa zarządu emitenta’

6/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów’

7/2013 ESPI –  ‘ORION INVESTMENT SA zbycie akcji emitenta przez podmiot blisko związany z prezesem zarządu.’

8/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji spółki.’

9/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji emitenta przez wiceprzewodniczącego rady nadzorczej’

10/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji emitenta przez przewodniczącego rady nadzorczej.’

11/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji spółki’

12/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji spółki.’

13/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej’

14/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie i zbycie akcji przez członka rady nadzorczej.’

15/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA nabycie akcji emitenta przez prezesa zarządu’

16/2013 ESPI – ‘ORION INVESTMENT SA informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji spółki’

21/2013 – ‘ORION INVESTMENT SA - zwołanie ZWZA na 25.06.2013’

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Dnia 25 czerwca 2013 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o czym Spółka informowała w raporcie nr 21/2013.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173153