string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

24.04.2012: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż będzie rekomendował Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1 753 345,44 złotych, co daje kwotę 1,62 złote w przeliczeniu na jedną akcję. Dzień dywidendy zostanie ustalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173155