string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.05.2013: Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 23 maja br. Emitent otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, informację o transakcjach na akcjach Emitenta, przekazaną na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji, poufnych (Dz. U. 2005 Nr 229, poz. 1950).

W związku z powyższym Spółka przekazuje poniżej treść przekazanego zawiadomienia.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej Emitenta

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000296656)

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 23.05.2013 r., Bielsko-Biała

6) opis transakcji:

 • data transakcji: 6.03.2013,
 • kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
 • wolumen: 119, średnia cena: 12,49 PLN,
 • miejsce transakcji: rynek NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • data transakcji: 11.03.2013,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO - Sławomir Jarosz,
 • wolumen: 125, średnia cena: 12,40 PLN,
 • miejsce transakcji: rynek NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • data transakcji: 12.03.2013,
 • kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – podmiot powiązany,
 • wolumen: 320, średnia cena: 11,79 PLN,
 • miejsce transakcji: rynek NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • data transakcji: 12.03.2013,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
 • wolumen: 122, średnia cena: 12,40 PLN,
 • miejsce transakcji: rynek NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • data transakcji: 22.05.2013,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
 • wolumen: 25.000, średnia cena: 10,15 PLN,
 • miejsce transakcji: Poza rynkiem NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: Umowa sprzedaży akcji (transakcja zawarta poza rynkiem NewConnect),

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628