string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.05.2013: Raport miesięczny - kwiecień 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc kwiecień 2013 roku:

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu kwietniu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W dniu 25 kwietnia 2013 spółka zależna od emitenta podpisała z Bankiem PKO Bank Polski S.A. umowę kredytu inwestorskiego. W ramach umowy bank zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków w wysokości 21,8 mln złotych na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie osiedla „Trzy ogrody” – pierwszy etap – „Ogród wrzosowy”. O zawarciu przedmiotowej umowy emitent informował w raporcie bieżącym numer 16/2013.

W kwietniu 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek Orion Investment S.A. zawiesiła postępowanie w sprawie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. O fakcie tym emitent informował w raporcie bieżącym numer 15/2013.

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu kwietniu 2013:

12/2013 – ‘Raport rewidenta do spraw szczególnych’

13/2013 – ‘Złożenie wniosku do KNF’

14/2013 – ‘Raport miesięczny – marzec 2013’

15/2013 – ‘Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego’

16/2013 – ‘Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 171426