string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.03.2013: Raport miesięczny - luty 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc luty 2013 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu lutym 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Spółka zależna od emitenta rozpoczęła oferowanie potencjalnym klientom lokali mieszkalnych w nowej inwestycji o nazwie marketingowej „Trzy ogrody”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emitenta w dniu 19 lutego 2013 roku odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej emitenta Pana Leszka Pamułę i powołała do Rady Nadzorczej emitenta Pana Piotra Marszalika oraz Tomasza Kozieła o czy spółka informowała w raporcie bieżącym numer 10/2013.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lutym 2013:

5/2013 – ‘Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”

6/2013 – ‘Zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad na dzień 19.02.2013 r. określonych spraw’

7/2013 – ‘Raport miesięczny – styczeń 2013’                           

8/2013 – ‘Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku’

9/2013 – ‘Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku’

10/2013 – ‘Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 luty 2013 r.’

 

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152