string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

21.02.2013: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 luty 2013 roku

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 lutego 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Jednocześnie podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 5/02/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku, odwołano z członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Pamułę, zaś na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 7/02/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku, powołano na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Marszalika oraz na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6/02/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku, powołano na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Kozieł.

  

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) oraz § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Załącznik: 

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 luty 2013 roku

Wracaj
liczba odwiedzin: 171334