string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.02.2013: Raport miesięczny - styczeń 2013

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc styczeń 2013 roku:

 1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu styczniu 2013 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. W związku z uzyskaniem przez spółkę zależną od emitenta decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwoleń na budowę zespołu budynków mieszkalnych położonych w rejonie ulicy Dębskiego i Taklińskiego w Krakowie, przystąpiono do kolejnych etapów związanych z realizacją planowanej inwestycji deweloperskiej.

 2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu styczniu 2013:

1/2013 – ‘Istotna informacja - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji położonej w Krakowie przez Spółkę zależną’

2/2013 – ‘Raport miesięczny – grudzień 2012’

3/2013 – ‘Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.02.2013 roku’

4/2013 – ‘Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013’

1/2013 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’

 3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

W kolejnym miesiącu, tj. 19 lutego 2013 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338