string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.02.2013: Zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad na dzień 19.02.2013 r. określonych spraw

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że w dniu 29 stycznia 2013 roku otrzymał od uprawnionego zgodnie z art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusza spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 19 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujących spraw:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z zarządu Prezesa Zarządu Tadeusza Marszalika,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej Pana Waldemara Gębusia,
 3. Podjęcie uchwały określającej skład ilościowy Rady Nadzorczej Spółki na (siedem) osób,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, (rewident do spraw szczególnych):

  a. Okoliczności zawarcia umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami związanej z nabyciem przez Spółkę nieruchomości w Opatkowicach,
  b. Rzetelności wydanej przez Zarząd rekomendacji podziału zysyku netto osiągniętego przez Spółkę za rok 2011 oraz zasadności i celowości zaciągnięcia przez Spółkę kredytów i pożyczek w roku 2012 w Alior Bank S.A.,

Treści uchwał zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Orion Investment S.A. informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 lutego 2013 roku. Poniżej przedstawia zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 18/05/2012 z dnia 22 maja 2012 roku,
 7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z zarządu Prezesa Zarządu Tadeusza Marszalika,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej Pana Waldemara Gębusia,
 10. Podjęcie uchwały określającej skład ilościowy Rady Nadzorczej Spółki na (siedem) osób,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, (rewident do spraw szczególnych):

  c. Okoliczności zawarcia umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami związanej z nabyciem przez Spółkę nieruchomości w Opatkowicach,
  d. Rzetelności wydanej przez Zarząd rekomendacji podziału zysyku netto osiągniętego przez Spółkę za rok 2011 oraz zasadności i celowości zaciągnięcia przez Spółkę kredytów i pożyczek w roku 2012 w Alior Bank S.A.,

    12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’.

 

Załączniki:

Projekty uchwał dotyczące żądania akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orion Investment Spółka Akcyjna które odbędzie się dnia 19 lutego 2013 roku

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171425