Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.01.2013: Raport miesięczny-grudzień 2012

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc grudzień 2012 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

Spółka zależna od Emitenta uzyskała decyzje o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwoleń na budowę zespołu budynków mieszkalnych położonych w rejonie ulicy Dębskiego i Taklińskiego w Krakowie. Decyzje te w pierwszych dniach stycznia 2013 roku stały się ostateczne. Przedmiotowe decyzje pozwolą przystąpić do kolejnych etapów związanych z realizacją planowanej inwestycji deweloperskiej.

W dniu 11 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z funkcji Viceprezesa Zarządu Emitenta Pana Marka Bolka. O fakcie tym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 31/2012.

W dniu 11 grudnia 2012 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników INF Orion Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, został odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pan Marek Bolek. O fakcie tym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 32/2012.

W dniu 11 grudnia 2012 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, został odwołany z pełnienia funkcji Viceprezesa Zarządu Pan Marek Bolek. O fakcie tym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 33/2012.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu grudniu 2012:

31/2012 – ‘Odwołanie Viceprezesa Zarządu

32/2012 – ‘Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta

33/2012 – ‘Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta

34/2012 – ‘Raport Miesięczny – listopad 2012’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.

 

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711