string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

09.01.2013: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 08.01.2013 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

 

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 03.01.2013 r.

6) opis transakcji:

 •  Data transakcji: 18.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
 • wolumen: 25, średnia cena: 42,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 05.12.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
 • wolumen: 37, średnia cena: 29,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  

 • Data transakcji: 10.12.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
 • wolumen: 40, średnia cena: 35,90 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 13.12.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
 • wolumen: 100, średnia cena: 14,16 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628