Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.11.2012: Raport miesięczny - październik 2012


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc październik 2012 roku:

1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu październiku 2012 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Emitent oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu październiku 2012:

  • 28/2012 – ‘Raport Miesięczny – wrzesień 2012’
  • 17/2012 ESPI – ‘Nabycie oraz zbycie akcji Orion Investment S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’
  • 18/2012 ESPI – ‘Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%’
  • 19/2012 ESPI – ‘Zbycie akcji Orion Investment S.A. przez Wiceprezesa Zarządu’
  • 20/2012 ESPI – ‘Nabycie akcji Orion Investment S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
  • 21/2012 ESPI – ‘Nabycie akcji Orion Investment S.A. przez Prezesa Zarządu’

3. Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 166130