Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

30.10.2012: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29.10.2012 r. od Pana Waldemara Gębuś – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: Waldemar Gębuś

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5. data i miejsce sporządzenia informacji: 29.10.2012 r., Warszawa

6. opis transakcji:

 

 • Data transakcji: 04.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 51, średnia cena: 29,80 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 05.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 51, średnia cena: 29,80 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 11.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 50, średnia cena: 30,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 15.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 50, średnia cena: 36,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 17.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 142, średnia cena: 35,15 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 18.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 2, średnia cena: 35,30 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 19.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 120, średnia cena: 37,20 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 22.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 48, średnia cena: 37,50 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 25.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 41, średnia cena: 37,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

 • Data transakcji: 26.10.2012,
 • kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
 • wolumen: 60, średnia cena: 38,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
 • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła.

 

7. inne uwagi

8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 166025