string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.01.2020: 11/2020 ESPI: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22 STYCZNIA 2020 ROKU

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Tadeusz Marszalik - 6 632 509 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 61,28% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22.01.2020 r. oraz 61,28% ogólnej liczby głosów. Piotr Marszalik - 845 803 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 7,81% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22.01.2020 r. oraz 7,81% ogólnej liczby głosów. Jacek Marszalik - 574 929 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,31% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22.01.2020 r. oraz 5,31% ogólnej liczby głosów. Waldemar Gębuś - 2 122 108 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 19,61% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22.01.2020 r. oraz 19,61% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.). Wracaj
liczba odwiedzin: 171426