Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

30.10.2012: Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26.10.2012 r. od Pana Marka Bolek – Wiceprezesa Zarządu, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Marek Bolek

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Wiceprezes Zarządu

3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: Marek Bolek

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5. data i miejsce sporządzenia informacji: 26.10.2012 r., Kraków

6. opis transakcji:

 

  • Data transakcji: 26.10.2012,
  • kupno/sprzedaż: ZBYCIE (DAROWIZNA)
  • wolumen: 1500, średnia cena: 38,00 PLN,
  • miejsce transakcji: poza Rynkiem New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: umowa darowizny,

 

7. inne uwagi

8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 166198