string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.12.2019: 47/2019 ESPI: INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że strony porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 43/2019 („Strony Porozumienia”) w dniu 27 grudnia 2019 r. opublikowały „Informację o zamiarze nabycia akcji spółki Orion Investment S.A. w drodze przymusowego wykupu”, obejmującą żądanie sprzedaży akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy. Załącznik do niniejszego raportu stanowi otrzymana przez Spółkę od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot pośredniczący) „Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Orion Investment S.A. w drodze przymusowego wykupu”. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Orion Investment SA Wracaj
liczba odwiedzin: 171427