string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.12.2019: 46/2019 ESPI: ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI ORION INVESTMENT S.A.

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu w dniu 23 grudnia 2019 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1353/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ORION INVESTMENT S.A., w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki ORION INVESTMENT S.A. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu GPW obrót akcjami spółki ORION INVESTMENT S.A. zawieszony jest od dnia 27 grudnia 2019 r. Treść powyższej uchwały Zarządu GPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Uchwała GPW Wracaj
liczba odwiedzin: 171334