string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

05.12.2019: 45/2019 ESPI: Korekta raportu bieżącego nr 44/2019 ESPI - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Korekta raportu bieżącego nr 44/2019 ESPI - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Zarząd ORION Investment S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 44/2019 ESPI z dnia 29 listopada 2019 r., polegającą na uzupełnieniu powyższego raportu o informacje, które zawarte były w zawiadomieniu Spółki o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez strony porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623), a nie zostały uwzględnione w opublikowanym raporcie. Powyższy raport bieżący zostaje niniejszym uzupełniony poprzez dodanie załącznika stanowiącego zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez strony porozumienia. Zawiadomienie w trybie art 69 Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;


Zawiadomienie PDF

Wracaj
liczba odwiedzin: 171336