string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.05.2012: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku próg 5% ogólnej liczby głosów osiągnęli następujący akcjonariusze:

  1. Tadeusz Marszalik, 295 300 głosów z 937 588 liczby głosów na ZWZA, co stanowi 31,50% głosów na przedmiotowym ZWZA oraz 27,28% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Marek Bolek, 54 342 głosów z 937 588 liczby głosów na ZWZA, co stanowi 5,78% głosów na przedmiotowym ZWZA oraz 5,02% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Sajt Development Sp. z o.o. , 397 046 głosów z 937 588 liczby głosów na ZWZA, co stanowi 42,35% głosów na przedmiotowym ZWZA oraz 36,68% w ogólnej liczbie głosów,
  4. Waldemar Gębuś, 184 550 głosów z 937 588 liczby głosów na ZWZA, co stanowi 19,68% głosów na przedmiotowym ZWZA oraz 17,05% w ogólnej liczbie głosów,

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Wracaj
liczba odwiedzin: 171425