string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

18.10.2019: 42/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 14 – 18 października 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył: - w dniu 14 października 2019 roku 160 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,05 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00148% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00148% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 15 października 2019 roku 145 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00134% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00134% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 16 października 2019 roku 155 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,75 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00143% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00143% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 17 października 2019 roku 150 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00139% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00139% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 18 października 2019 roku 195 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00180% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00180% głosów na Walnym Zgromadzeniu, W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 805 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00744% kapitału zakładowego i dające prawo do 805 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00744% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 22925 akcji własnych dających 22925 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,21182% kapitału zakładowego i 0,21182% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,00zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Wracaj
liczba odwiedzin: 173628