string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.09.2019: 37/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 23-27 września 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył: - w dniu 23 września 2019 roku 245 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00226% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00226% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 24 września 2019 roku 265 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00245% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00245% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 25 września 2019 roku 265 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00245% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00245% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 26 września 2019 roku 240 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00222% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00222% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 27 września 2019 roku 235 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00217% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00217% głosów na Walnym Zgromadzeniu, W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1250 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,01155% kapitału zakładowego i dające prawo do 1250 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,01155% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 20015 akcji własnych dających 20015 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,18493% kapitału zakładowego i 0,18493% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,02zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Wracaj
liczba odwiedzin: 173153