string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.09.2019: 36/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 16-19 września 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył: - w dniu 16 września 2019 roku 200 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00185% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00185% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 17 września 2019 roku 215 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00199% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00199% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 18 września 2019 roku 220 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00203% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00203% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 19 września 2019 roku 235 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00217% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00217% głosów na Walnym Zgromadzeniu, W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 870 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00804% kapitału zakładowego i dające prawo do 870 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00804% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 18765 akcji własnych dających 18765 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,17338% kapitału zakładowego i 0,17338% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,07zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Wracaj
liczba odwiedzin: 173628