string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

07.09.2012: Istotna informacja – zawarcie przez spółkę zależną emitenta umowy zakupu nieruchomości położonych w Gdańsku

W dniu 07.09.2012 do Spółki wpłynęła informacja o zawarciu przez Spółkę INF Orion Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna emitenta) umowy zakupu nieruchomości, mówiącej o nabyciu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku o powierzchni 1,4266 ha, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 15.12.2099 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, handlowej, rekreacyjnej, turystycznej, hotelowej i sportowej, zabudowanej stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami. Łączna wartość transakcji 3 500 000 złotych netto.

Druga strona wyżej wymienionej transakcji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628