Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

07.09.2012: Istotna informacja – zawarcie przez spółkę zależną emitenta umowy zakupu nieruchomości położonych w Gdańsku


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

W dniu 07.09.2012 do Spółki wpłynęła informacja o zawarciu przez Spółkę INF Orion Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna emitenta) umowy zakupu nieruchomości, mówiącej o nabyciu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku o powierzchni 1,4266 ha, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 15.12.2099 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, handlowej, rekreacyjnej, turystycznej, hotelowej i sportowej, zabudowanej stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami. Łączna wartość transakcji 3 500 000 złotych netto.

Druga strona wyżej wymienionej transakcji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’.

Wracaj
liczba odwiedzin: 166028