Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

26.07.2019: 32/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 22-24 lipca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 22 lipca 2019 roku 245 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,75 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00226% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00226% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 14 lipca 2019 roku 90 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00083% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00083% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 335 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00310% kapitału zakładowego i dające prawo do 335 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00310% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 17895 akcji własnych dających 17895 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,16534% kapitału zakładowego i 0,16534% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,09zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711