string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

21.07.2019: 31/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 15-19 lipca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 15 lipca 2019 roku 142 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,95 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00131% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00131% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 17 lipca 2019 roku 228 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,75 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00211% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00211% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 18 lipca 2019 roku 230 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00213% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 19 lipca 2019 roku 230 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00213% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 830 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00767% kapitału zakładowego i dające prawo do 830 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00767% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 17560 akcji własnych dających 17560 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,16225% kapitału zakładowego i 0,16225% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,11zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740