string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

12.07.2019: 29/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 9-11 lipca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 9 lipca 2019 roku 145 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00134% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00134% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 10 lipca 2019 roku 144 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,75 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00133% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00133% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 11 lipca 2019 roku 143 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00132% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00132% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 432 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00399% kapitału zakładowego i dające prawo do 432 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00399% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 16730 akcji własnych dających 16730 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,15458% kapitału zakładowego i 0,15458% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,18zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 171337