Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.09.2012: Raport miesięczny-sierpień 2012


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc sierpień 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  W miesiącu sierpniu 2012 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Emitent oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu sierpień 2012:
  • 23/2012 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku
  • 24/2012 – Raport Miesięczny – lipiec 2012
  • 25/2012 – Raport kwartalny – Q2 2012 jednostkowy oraz skonsolidowany
 3. Realizacja celów emisyjnych
  Nie dotyczy.
 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
  W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.


Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Wracaj
liczba odwiedzin: 166198