string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.05.2019: 20/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 27-31 maja 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 27 maja 2019 roku 166 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,25 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00153% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00153% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 28 maja 2019 roku 199 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,45 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00184% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00184% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 29 maja 2019 roku 228 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00211% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00211% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 30 maja 2019 roku 230 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,25 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00213% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 31 maja 2019 roku 217 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00200% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00200% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1040 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00961% kapitału zakładowego i dające prawo do 1040 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00961% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 13105 akcji własnych dających 13105 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,12108% kapitału zakładowego i 0,12108% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,33zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427