Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

12.04.2019: 15/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 8-12 kwietnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 8 kwietnia 2019 roku 135 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00125% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00125% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 9 kwietnia 2019 roku 150 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00139% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00139% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 10 kwietnia 2019 roku 155 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00143% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00143% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 11 kwietnia 2019 roku 160 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00148% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00148% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 12 kwietnia 2019 roku 160 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00148% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00148% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 760 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00702% kapitału zakładowego i dające prawo do 760 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00702% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 11345 akcji własnych dających 11345 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,10482% kapitału zakładowego i 0,10482% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,37zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044