Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.10.2012: Raport miesięczny - wrzesień 2012


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc wrzesień 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  • We wrześniu 2012 roku spółka zależna od Emitenta nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku w celu przeprowadzenia na niej projektów komercyjnych. O zdarzeniu tym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 26/2012.
  • Ponadto, w miesiącu wrześniu 2012 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Emitent oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu wrzesień 2012:
  • 27/2012 – Raport Miesięczny – sierpień 2012
  • 26/2012 – Informacja o zawarciu przez spółkę zależną umowy zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku
 3. Realizacja celów emisyjnych
  Nie dotyczy.
 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
  14 listopada 2012 roku - Publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2012

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Wracaj
liczba odwiedzin: 166121