string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

06.04.2019: 14/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 1-5 kwietnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 1 kwietnia 2019 roku 80 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,05 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00074% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00074% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 2 kwietnia 2019 roku 85 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00079% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00079% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 3 kwietnia 2019 roku 90 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00083% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00083% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 4 kwietnia 2019 roku 75 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00069% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00069% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 5 kwietnia 2019 roku 110 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00102% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00102% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 440 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00407% kapitału zakładowego i dające prawo do 440 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00407% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 10585 akcji własnych dających 10585 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,09780% kapitału zakładowego i 0,09780% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,41zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 171335