string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.02.2019: 12/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 18-22 luty 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 18 lutego 2019 roku 470 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00434% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00434% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 19 lutego 2019 roku 475 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00439% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00439% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 20 lutego 2019 roku 490 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00453% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00453% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 21 lutego 2019 roku 480 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00443% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00443% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 22 lutego 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00462% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00462% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 2415 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,02231% kapitału zakładowego i dające prawo do 2415 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,02231% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 10000 akcji własnych dających 10000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,09239% kapitału zakładowego i 0,09239% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,43zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 176465