string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

08.02.2019: 10/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 4-8 luty 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 4 lutego 2019 roku 325 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00300% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00300% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 5 lutego 2019 roku 360 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00333% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00333% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 6 lutego 2019 roku 400 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,95 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00370% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00370% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 7 lutego 2019 roku 430 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00397% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00397% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 8 lutego 2019 roku 435 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,55 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00402% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00402% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1950 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,01802% kapitału zakładowego i dające prawo do 1950 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,01802% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 5330 akcji własnych dających 5330 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,04925% kapitału zakładowego i 0,04925% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,51zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 173764