string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.01.2019: 8/2019 ESPI: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 27 marca 2019 roku. 

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 27 marca 2019 roku. 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku. 

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku - 28 sierpnia 2019 roku. 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 20 listopada 2019 roku.

 

Jednocześnie Orion Investment S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Orion Investment S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Ponadto Orion Investment S.A. informuje, iż zgodnie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2019 roku oraz ostatni kwartał 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628