string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

26.01.2019: 7/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 21-25 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 21 stycznia 2019 roku 150 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00139% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00139% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 22 stycznia 2019 roku 165 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00152% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00152% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 23 stycznia 2019 roku 170 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00157% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00157% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 24 stycznia 2019 roku 140 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00129% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00129% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 25 stycznia 2019 roku 130 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00120% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00120% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 755 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00698% kapitału zakładowego i dające prawo do 755 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00698% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 2625 akcji własnych dających 2625 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,02425% kapitału zakładowego i 0,02425% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,21zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171336