Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.01.2019: 6/2019 ESPI: Nabycie akcji własnych


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 14-18 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 14 stycznia 2019 roku 120 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,08 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00111% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00111% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 15 stycznia 2019 roku 127 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00117% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00117% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 16 stycznia 2019 roku 141 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00130% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00130% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 17 stycznia 2019 roku 143 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00132% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00132% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 18 stycznia 2019 roku 142 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00131% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00131% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 673 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00622% kapitału zakładowego i dające prawo do 673 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00622% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 1870 akcji własnych dających 1870 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,01728% kapitału zakładowego i 0,01728% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,25zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 166199