string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.10.2012: Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22.10.2012 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

 1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz
 2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
 3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane
 4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.
 5. data i miejsce sporządzenia informacji: 22.10.2012 r.
 6. opis transakcji:
  • Data transakcji: 29.08.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 30,średnia cena: 31,45 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 29.08.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 30,średnia cena: 31,45 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 05.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 30, średnia cena: 31,83 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 21.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 100, średnia cena: 35,40 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 26.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 55, średnia cena: 32,86 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 27.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 35, średnia cena: 34,80 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 27.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 110, średnia cena: 35,04 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 28.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 85, średnia cena: 37,86 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 28.09.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 30, średnia cena: 35,10 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 16.10.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 30, średnia cena: 38,20 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
  • Data transakcji: 17.10.2012,
  • kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 102, średnia cena: 35,93 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
 7. inne uwagi
 8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 173760