string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

02.01.2019: 1/2019 ESPI: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. spółka zależna emitenta - INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zawarła z Alior Bankiem S.A. umowę kredytu nieodnawialnego. W ramach w/w umowy bank zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków w wysokości 9 mln złotych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 173161